ROSE vom Wörthersee

Rose vom Wörthersee  |  slowakisch              

ROZPIS

ROSE VOM WÖRTHERSEE 2021

21. Regata SKIF
16 km - RUDERMARATHON z Velden do Klagenfurtu
Závod podľa RoR FISA popr. RWB ORV

Termín: Sobota, 3. Október 2020

 

Dĺžka trate: 

cca. 16 km, stojaté vody Wörthersee.

Koniec  prihlášok: 

streda 23. september 2020, 18h.
Dodatočné prihlášky nie sú možné.

Sídlo prihlášok: 

  online

www.rv-albatros.at   Kontaktná  osoba: 

Willy Koska, Karl-Marx-Strasse 35, 9020 Klagenfurt, Austrija
Tel. +43 699 1914 6880,  wkoska@a1.net

Kategória: 

1x, juniori, muži, ženy a masters všetkých tried, podľa RoR FISA a RWB ORV.

Čas a miesto  štartu: 

11 hodín v Velden pred Schlosshotel Štartová čiara je čiara medzi dvoma člnmi rozhodcov, tiež vyznačené dvoma bójami. Štart v skupinách podľa kategórií. Odstup medzi skupinami je 4 minút. Rozdelenie skupín a presné časy štartu budú oznámené na internete a vyvesené v kancelárii regaty. Za zlého počasia môže byť štart odložený do 15h. Nebude čakanie na neskoro prichádzajúce.

Cieľ: 

2 boje u sťažňom vlajky RV Albatros / Klagenfurt

Ukončenie: 

3 hodiny po štarte.

Štartovné: 

35 EUR plus záloha 5 EUR na štartovné číslo, ktoré budú po vrátení refundované. Štartovné na JUN A + JUN B (2002 – 2005) € 15 + 5  = 20 euro. V cene štartovného je spomienková medaila a jazda autobusom k štartu. (+ 1 T-Shirt + 1 Filippi-Cap)
Prevod na:
Raiffeisenlandesbank Kärnten; RV Albatros; BIC: RZKTAT2K; IBAN: AT79 3900 0000 0109 6718 +   Meno účastníka.
Celkové štartovné 40 / 20 eur musia byť na účte do 29 septembra 2020. Neskorší zaplatení štartovného je s prirážkou 5 eur.

Štartovné čísla: 

Vklad: 5 EUR
Zarobí: v kancelárii regaty u RV Albatros 2. Október od 14h-18h a 3. Október od 7h 30 na 9h. Pri vrátení štartového čísla po závode bude 5 eur refundované.

Ocenenie: 

Každá veková skupina mužov a žien bude ocenená oddelene.

Ceny: 

1. miesto muži / ženy za € 300, -
2. miesto muži / ženy za € 200, -
3. miesto muži / ženy za € 100, -

Všetci účastníci dostanú spomienkové medaily, víťazi skupín čestné ceny. Celkový víťaz v kategórii mužov a žien dostane "Rose vom Wörthersee".

Uskladnenie  lodí: 

U Metnitzstrand Klagenfurt / See (cieľ) a / alebo 2 miesta vo Velden (budú oznámené na internete). Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za uskladnenie lodí.

Ručenie: 

Účasť je na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ neručí (vrátane nedbanlivosti) za osoby alebo škody všetkého druhu (vrátane následných škôd), ktoré vzniknú v súvislosti s akciou.
Jazdné pravidlá je potrebné dodržiavať.

 

 

 

za RV Albatros Klagenfurt

Mag. Egon Darnhofer-Demar
Obmann

Mag. Willy Koska

Regattaleitung

 

 
Informácie sa môžu do programovacieho chyby

 

© Willy Koska